วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คลิ๊กดูรายละเอียด
http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/article/article_20111017175429.pdf

1 ความคิดเห็น:

  1. สรุปว่าผู้ได้รับคำสั่งฯเลื่อนวิทยฐานะทุกวิทยฐานะ ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 52 - 30 ก.ย. 53 จะได้รับเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนตามสิทธิ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 54 เป็นต้นไป ส่วนเงินตกเบิก จะได้รับเดือนมีนาคม 55

    ตอบลบ