วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 คลิ๊กดูรายละเอียด
http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/download/article/article_20111017175429.pdf