วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เลื่อนและแต่งตั้งวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ2
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ3
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ4
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ5
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ6
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ7
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ8
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ9
เลื่อนและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาชำนาญการพิเศษ10

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น